De-a valma · de-ale mele · dubiosenii simpatice

De-aia mai beau

Imi place mie mult explicatia asta. Multumesc,I.

Advertisements

9 thoughts on “De-aia mai beau

  1. Cine – dar mai ales cînd? – a scris rîndurile de mai jos: “Îþi mulþumesc pentru volumul lui Eugen Ionescu pe care l-am primit acum cîteva zile. Trebuie sã-þi mãrturisesc cã în viaþa mea nu am simþit un dezgust mai mare la lectura unei cãrþi, o scîrbã nesfîrºitã m-a apucat în faþa acestei nulitãþi intelectuale ºi morale. Este atît de puþinã tragedie în mizeria acestui om încît nu pot sã am pentru el nici milã ºi nici mãcar dispreþ. Tu scriai în Vremea despre un aºa-zis mit ionescian. Eu nu am aflat de el, dar dacã este cazul, atunci, cu adevãrat, nu mai este nimic de sperat de la cultura româneascã. De ce nu þi-aº spune-o? Dupã ce am citit cartea lui Eugen, am avut impresia cã m-am prãbuºit într-un closet de þarã. Declar rupte orice legãturi personale cu acest om…”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s